вторник, 8 февруари 2011 г.

СОУ "ХРИСТО Г. ДАНОВ" ПЛОВДИВ, ЧЕТВЪРТИ "А" КЛАС, УЧЕБНА 2011/2012 ГОДИНА


 Главен учител Петя Василева Смиленова

 • Начална училищна педагогика - ПУ “П. Хилендарски”магистър.
 • Следдипломна квалификация – ІІ ПКС
 • Филологически факултет – Английски език в ПУ “П. Хилендарски”
 • Факултет по математика и информатика – Информационни технологии 1-4 клас в СУ “Св. Климент Охридски”
Квалификационни курсо
 • Microsoft Програма “Модел за интердисциплинарно проектноориентирано обучение в началното училище при интегриране на технологиите” – Университет “Проф. д-р Асен Златаров” гр. Бургас
 •  Microsoft Програма “Работа с Microsoft Mischief. Един компютър – много мишки” - Университет “Проф. д-р Асен Златаров” гр. Бургас 
 • Създаване на електронни учебни материали с Folio Director
 • Интерактивни методи в педагогическата практика” – Център за опити и идеи Салве 
 • “Хиперактивност и дефицит на вниманието” – Педагогически факултет, ПУ “П. Хилендарски
 • “Гражданско образование за Часа на класа” – Ротари клуб 
 • Практически умения за използване на интерактивна дъска в процеса на преподаване и учене в начален етап на основната образователна степен”.
 • „Агресията в училище”- СУ "Св. Климент Охридски"

Грамоти, отличия и награди:

 • Грамота за участие в Общински етап на Националната конференция “Училището – желана територия на ученика” – март, 2008г. Тема: “Информационни технологии в начален курс”
 •  Грамота за участие и спечелено ІІІ място в Общински етап на Националната конференция “Училището – желана територия на ученика” – април, 2011г. Тема: “Вечер на българската народна приказка” 
 • Грамота за участие в Областия етап на Националната конференция “Училището – желана територия на ученика” – юни, 2011г. Тема: Развитие на творческите способности на учениците чрез драматизация на любими народни приказки – част от богатството на българския фолклор”
 •  Грамота за най-масово участие и завоюване на І, ІІ, ІІІ и ІV място на ученици в Математическо състезание в СОУ “Св. Седмочисленици”-гр. Пловдив, 2004 г.
 •  Грамота за подготовка и отлично представяне на ученици в традиционните състезания по Български език и литература  “Св. Иван Рилски”
 • Участие в Национални педагогически четения – 2010, 2011 г. с Проектноориентирано обучение на тема: “Христо Г. Данов – патрон на нашето училище” и “Български национални традиции и обичаи”
 • Публикации 2010, 2011г. СУ “Св. Климент Охридски”-Национални педагогически четения
 •  Ръководител на литературен клуб “Приятели на словото” от 2002 г. Издания на книжки с детско литературно творчество, участия и награди в литературни конкурси с лично творчество на ученици.ДРАГИ РОДИТЕЛИ, МИЛИ ДЕЦА!

НАДЯВАМ СЕ ТОЗИ БЛОГ ДА БЪДЕ ПОЛЕЗЕН  ЗА ВАС!

Още изображения ще откриете и тук:МИЛИ ДЕЦА, СКЪПИ РОДИТЕЛИ!
ЖЕЛАЯ ВИ ЗДРАВЕ, ЩАСТИЕ И УСПЕХИ!

Петя СмиленоваУЧЕБНА ПРОГРАМА

Седмична програма – І смяна, ІІ срок
2011/2012 година

Понеделник
Вторник
Сряда
Четвъртък
Петък
1. БЕ
1. БЕ
1.БЕЛ-ПУ
1.БЕЛ-Четене
1. ЧП
2. БЕЛ-Четене
2. Матема-
тика
2. БЕЛ -ПУ
2. Математика
2. Математика - ЗИП
3. Математика
3. БЕЛ - Четене
3. АЕ
3. ФВС
3.БЕЛ -ЗИП
4.Музика
4.ФВС
4.Математика
4.ИИ
4.Музика
5.ЧК
5.АЕ
5. ФВС
5.ЧО
5. ДБТ
6.АЕ
Седмична програма – ІІ смяна, ІІ срок
2011/2012 година

Понеделник
Вторник
Сряда
Четвъртък
Петък
1.АЕ
1.АЕ
1.АЕ
1. БЕЛ - Четене
1. ЧП
2. БЕ
2. БЕ
2. БЕЛ -ПУ
2. Математика
2. БЕЛ - Четене
3. Математика
3. БЕЛ - Четене
1.БЕЛ - ПУ
3. ЧО
3.БЕЛ - ЗИП
4.Музика
4.Математика
4.Математика
4.ИИ
4. Математика - ЗИП
5. ФВС
5. ФВС
5. ФВС
5. ДБТ
5. Музика
6. ЧК


СИП - Информационни технологии
І гр. сряда 12.30 - 13.10
ІІ гр. петък 12.30 - 13.10

СИП - Театрална група
Сряда 12.30 - 13.10
Петък      12.30 - 13.10

СИП - Изобразително изкуство
Вторник       12.30 - 13.10
Четвъртък    12.30 - 13.10 ПАТРОН НА КЛАСА - д-р Петър Берон

 • издирване и проучване на живота и дейността на народния будител;
 • подбор на материалите и оформянето им в електронен вариант; 


 ДОМАШНА РАБОТА

СЪОБЩЕНИЯКЛУБ НА РОДИТЕЛЯ. ПРОВЕЖДАНЕ НА РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ

ПРОВЕЖДАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ЧАС НА КЛАСА ЗА СРЕЩИ И РАЗГОВОРИ С РОДИТЕЛИ:
Понеделник: 12.30ч. - 13.10 ч.

УЧИЛИЩЕ ЗА РОДИТЕЛИ

Конвенция за правата на детето. Адаптирана версия за деца.


http://www.slideshare.net/UNICEFBulgaria/ss-5550848

Държавна агенция за закрила на детето


stopech.government.bg

Правата на детето в семейството

moetodete.bg

Конвенция за правата на детето 

http://rapidshare.com/files/447619170/Konvencia-za-pravata-na-deteto.doc

ПРОЕКТНО-ОРИЕНТИРАНО ОБУЧЕНИЕ
НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС "УЧИЛИЩЕТО - ЖЕЛАНА     ТЕРИТОРИЯ"

Дейностите по Проектно-ориентирано обучение "Национални традиции и обичаи" бяха представени в доклади и презентации на Училищния кръг, проведен на 06.06.2011 г. 
 Теми:

1. Развитие на творческите способности на учениците чрез драматизацията на любими народни приказки - част от богатството на българския фолклор
2. В училище трябва да бъде интересно
Или как запознаването с българските народни традиции и обичаи помага на ученицитеда открият още една причина, за да ходят с желание на училище

На 17.06.2011г. се проведе Общинския етап на Националния конкурс. Докладът и презентацията, представящи дейностите по организацията и провеждането на Вечерта на българската народна приказка бе отличен на ІІІ място с грамота и книга.ОБЛАСТЕН КРЪГ НА НАЦИОНАЛНИЯ КОНКУРС "УЧЕЛЕЩЕТО - ЖЕЛАНА ТЕРИТОРИЯ НА УЧЕНИКА"
Докладът и презентацията са публикувани в сайта на РИО - Пловдив.


УЧЕБНА 2011/2012 ГОДИНАТЕМА: "ДА ПАЗИМ ПРИРОДАТА ЧИСТА"

ЕКИПИ: І ЕКИП - Ванеса, Елеонора, Татяна, Ана-Мария
                       ІІ ЕКИП - Стефани, Ангел Поибренски, Иван,Теодор, Валентин
                       ІІІ ЕКИП - Мария, Марияна, Дорина, Михаела,Зорница
                       ІV ЕКИП - Кармен, Ангел Ковачев, Анна, десислава


ГАЛЕРИЯ: http://rapidshare.com/files/452095097/IZLOJBA-Proletni-tradicii2011.rar

КЛУБ "ПРИЯТЕЛИ НА СЛОВОТО" - ТВОРЧЕСКИ ЗАДАЧИ ЗА УЧЕНИЦИТЕПо традиция Клуб "Приятели на словото" в края на всяка учебна година издава книжки с първите творчески литературни опити на учениците. През изминалата учебна година книжката е издадена така, че всяко дете да я илюстрира по оригинален начин, за да бъде тя единствена и неповторима. 
ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА НА КЛУБ "ПРИЯТЕЛИ НА СЛОВОТО" БЯХА ПРЕДСТАВЕНИ С ДОКЛАД И ПРЕЗЕНТАЦИЯ НА ТЕМА "КЛУБ ПРИЯТЕЛИ НА СЛОВОТО - ДЕТСКО ЛИТЕРАТУРНО ТВОРЧЕСТВО" НА УЧИЛИЩНИЯ И ОБЛАСТНИЯ ЕТАП НА НАЦИОНАЛНИЯ КОНКУРС "УЧИЛИЩЕТО - ЖЕЛАНА ТЕРИТОРИЯ"


МУЛТИМЕДИЙНИ УРОЦИ

http://rapidshare.com/files/447611044/Traki.ppt

http://rapidshare.com/files/447611227/4O3klAsenevtsi.ppt

http://rapidshare.com/files/447611339/4ovekat_i_prirodata.ppt

http://rapidshare.com/files/447611430/chovekyt_i_ob6testvoto-voda.ppt

http://rapidshare.com/files/447611552/Chovekyt_i_Prirodata.ppt

http://rapidshare.com/files/447611632/chovekyt_i_prirodata1.ppt

http://rapidshare.com/files/447611741/UROK--IIIBEL.ppt

http://rapidshare.com/files/447611778/Bel-III_klas.ppt

http://rapidshare.com/files/447611838/bel-3klas.ppt

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

За родителите:

soudanov.org
glavni-uchiteli-hgd.blogspot.bg
mon.bg/news-home/
riobg.com

Класен ръководител Петя Смиленова:
e-mail: petq.smilenova@gmail.com
                  petq_smilenova@abv.bg За учениците:

zadecata.com 
abc-bg.be
detskisait.com 
dechica.com 
 az-deteto.bg 
znam.bg 
slovo.bg 

СЪСТЕЗАНИЯ, КОНКУРСИ

І. На 25.01.2011г. при засилен интерес се проведе Националното състезание "Знам и мога" - училищен кръг. Национално състезание „Знам и мога“
Училищен кръг, 25.01.2012 г.

Класиране
/място
Име
Точки
1.
Ангел Делчов Поибренски
44,0
2.
Мариана Николаева Ташутева
42,0
3.
Валентин Александров Димитров
         40,5   
4.
Мария Николаева Базарска 
         39,5   
5.
Зорница Неделчева Петрова

         37,0  
 
6.
Татяна Веселинова Костадинова 
        35,5
7.
Кармен Славчева Ковачева         34,0
8.
Ванеса Проданова Попова
        30,0
9.
Теодор Николаев Мърдачев
         27,5
10.
Иван Петров Пенов
27,0
11.
Дорина Атанасова Попова
23,0
Поздравления за успешното представяне! Браво, деца!

СПОРТ, ИЗКУСТВА

І. Запознайте се с художествените произведения на световноизвестни творци!
Насладете се на виртуалната обиколка на 17 галерии и музеи от цял свят. Стартирането на Google Art Project  позволява на интернет потребителите да се "разхождат" из коридорите на музея и да се "вглеждат" в дълбочина в отделните произведения на изкуството. 
http://artportal-bg.info/news-novini-izlojbi-hudojnici/google-art-project-virtualna-razhodka-svetovni-muzei-galerii 

http://www.googleartproject.com/ 

ЗАБАВНО

Картинки за оцветяване:


1. Свети Валентин
 http://store.krokotak.com/category.php?id_category=15

2. Баба Марта
http://krokotak.com/baba-marta/

3. Първа пролет
http://krokotak.com/category/sezonite/prolet-tsafna/